Sök yrkesinriktad rehabilitering

Diskutera din situation med företagshälsovården och din arbetsgivare innan du söker yrkesinriktad rehabilitering. Du kan be företagshälsovården eller din chef ordna företagshälsovårdsförhandlingar. Om din anställning inte är i kraft, diskutera din situation med din behandlande läkare.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om

 • du ännu inte har en närmare plan för yrkesinriktad rehabilitering eller
 • du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.
   

Gör ansökan och skicka behövliga bilagor i tjänsten Min pension

Skicka ansökan via tjänsten Min pension: då behandlas ditt ärende snabbare.

1. Gör ansökan

 • Identifiera dig i tjänsten Min pension.
 • Gå till sidan Gör ansökan och fyll i rehabiliteringsansökan i punkten Yrkesinriktad rehabilitering.

Foga följande dokument till ansökan:

 • ett nyligen skrivet läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd
 • en promemoria från en eventuell företagshälsovårdsförhandling.

Anvisningar för bilagor och hur omvandla dem till elektroniskt format

De bilagor som laddas upp till tjänsten Min pension kan vara antingen skannade filer eller foton. Godkända format är pdf, jpg, tiff och png, och varje fil får vara högst 5 MB.

Bra tips för att skapa bilagor finns på Yles webbplats (på finska):

2. Be din arbetsgivare fylla i blanketten Arbetsgivarens beskrivning

Din arbetsgivare ska fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning).

Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering
 

3. Din ansökan handläggs på Keva

Handläggningen av ansökan tar omkring tre veckor. En rehabiliteringsspecialist kollar dina uppgifter om utbildning, arbete och inkomster och en sakkunnigläkare bedömer risken för förlorad arbetsförmåga.

I vår tjänst Min pension kan du följa med hur handläggningen av ansökan framskrider.

Processen för yrkesinriktad rehabilitering.png

 

4. Du får beslut från Keva

Du får beslut från Keva inom cirka tre veckor från att ansökan inkommit.

Om beslutet är positivt:

 • Du får en uppskattning av rehabiliteringsförmånens belopp som bilaga till beslutet.
 • Om du redan ursprungligen hade en rehabiliteringsplan i ansökan kan du direkt få ett beslut om rehabiliteringsplanen och rehabiliteringen kan börja.
 • Om du ännu inte har en färdig rehabiliteringsplan får du ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering. Det betyder att du kan få rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg av Keva när den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel arbetsprövningen börjar.

Innan rehabiliteringen och utbetalningen av förmånen faktiskt kan börja behöver du också en rehabiliteringsplan som Keva har godkänt. Gör så här:

  1. Kolla i det brev med ytterligare information som fogats till förhandsbeslutet om det redan står i det vilka åtgärder inom yrkesinriktad rehabilitering Keva rekommenderar för dig. Beakta rekommendationerna när du gör upp din plan.
  2. Innan rehabiliteringen kan inledas ska du lämna uppgifterna om rehabiliteringsplanen till Keva. Fyll i en ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension för detta ändamål.
  3. Keva bedömer din ansökan om rehabiliteringsplan.
  4. Keva meddelar dig beslut om godkännande av eller avslag på rehabiliteringsplanen. Om beslutet är positivt får du också ett separat beslut om rehabiliteringsförmån, och efter det kan utbetalningen av förmånen och rehabiliteringen börja.

Om rehabiliteringsansökan avslås har du följande alternativ:

 • Arbetsarrangemang som arbetsgivaren genomför. Kontakta företagshälsovården och din chef.
 • FPA:s rehabiliteringsalternativ. Ta reda på dina möjligheter att få rehabilitering som FPA ersätter.
 • Studier med hjälp av arbetslöshetsförmån. Kontakta TE-byrån.
 • Överklagande av beslutet. Som bilaga till beslutet finns anvisningar för att söka ändring.

Om rehabiliteringsansökan avslås.png

 

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du söka yrkesinriktad rehabilitering skriftligen.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten nedan och foga nedannämnda bilagor till ansökan.

Posta ansökan och bilagorna till adressen Keva, 00087 KEVA

 

Be din arbetsgivare fylla i blanketten Arbetsgivarens beskrivning

Din arbetsgivare ska fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning).

Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.