Arbetsprövning

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering är arbetsprövning. Målet är att du efter arbetsprövningen kan återvända till arbetslivet.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare. Här finns också information till dig som redan är i arbetsprövning.

Arbetsprövning lämpar sig när du kommer att återgå till arbetet efter en lång sjukfrånvaro eller när du ska övergå till uppgifter som är bättre med tanke på ditt hälsotillstånd. I arbetsprövning kan du prova hur arbetet lämpar sig för dig redan innan du börjar studera för ett nytt yrke. Genom arbetsprövning kan man också ta reda på om dina kunskaper är aktuella och hurdant stöd du behöver för återgången till arbetet.

Arbetsprövningen genomförs på arbetsplatsen antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare.
 

Arbetsprövningens längd och arbetstid

Arbetsprövningen kan pågå i högst 6 månader. Om det är fråga om nya arbetsuppgifter som kräver inlärning av nya färdigheter kan arbetsprövningen fortsätta i form av arbetsträning.

Den dagliga arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Antalet timmar under arbetsprövningen inverkar inte på beloppet av rehabiliteringsförmånen.

Arbetsprövningsperioden ska helst genomföras utan avbrott. Semestrarna bör alltså hållas före eller efter arbetsprövningen. Om du vet att det blir avbrott, meddela Keva dem gärna redan när du ansöker om arbetsprövning.
 

Arbetsprövningen kan vara avlönad eller oavlönad

Du ska komma överens om lönebetalningen med din arbetsgivare.

 • I fråga om avlönad arbetsprövning betalar arbetsgivaren lön till dig och Keva betalar rehabiliteringspenning till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.
 • Om arbetsprövningen är oavlönad betalar Keva rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg till dig. Därtill tecknar vi en lagstadgad olycksfallsförsäkring för tiden för arbetsprövningen. Oavlönad arbetsprövning är inte semestergrundande tid.

Läs mer om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar.

Om du är anställd hos staten finns det i ditt kollektivavtal (Statens tjänste- och arbetskollektivavtal) bestämmelser om skyldigheten att betala lön under rehabilitering.
 

Planering av arbetsprövning

Om du har en gällande anställning ta alltid först reda på möjligheterna till arbetsprövning med din arbetsgivare. Planera arbetsprövningen tillsammans med din arbetsgivare och företagshälsovården.

Kom överens om följande saker om arbetsprövningen med arbetsgivaren och företagshälsovården (företagshälsovårdsförhandling):

 • målet med arbetsprövningen
 • arbetsuppgifter
 • arbetsprövningens längd, start- och sluttidpunkt
 • arbetstid, 4–8 h/dag
 • introduktion på arbetsplatsen och uppföljning
 • eventuell lönebetalning
 • sysselsättningsmöjligheterna efter arbetsprövningen

Gör gärna upp ett pm om det ni kommit överens om.

Om du inte har en gällande anställning, planera då arbetsprövningen med din vårdenhet.

Anlita serviceproducenterna inom rehabilitering om du behöver hjälp med att göra upp en plan för arbetsprövningen: se anvisningarna för upprättande av rehabiliteringsplan.

 

Så här söker du ersättning av arbetsprövning som yrkesinriktad rehabilitering

 1. Gör ansökan om rehabilitering i Kevas tjänst Min pension. Om du redan har ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, välj att fylla i ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering. I annat fall väljer du rehabiliteringsansökan.
   
 2. Fyll i uppgifterna om arbetsprövningen i punkten för rehabiliteringsplan i ansökan. Foga gärna också pm:et om företagshälsovårdsförhandlingen till ansökan. > tjänsten Min pension

 3. Du får beslutet om ersättning av arbetsprövning från Keva inom cirka tre veckor.
   

Anvisningar till personer som ska inleda och som redan är i arbetsprövning

Avtal om arbetsprövning, inledning och uppföljning

När arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar ska chefen och du fylla i och godkänna ett avtal om arbetsprövning.

 • Fyll i och returnera avtalsblanketten först när arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar. Du får ett beslut om rehabiliteringsförmån efter att blanketten har returnerats till Keva.
 • Keva skickar först en länk till e-tjänsten för skyddade blanketter till chefen på arbetsprövnings- eller arbetsträningsplatsen som fyller i och godkänner avtalet.
 • Efter att chefen har fyllt i och godkänt avtalet får du ett meddelande från adressen noreply@keva.fi. I det finns en länk via vilken du kan godkänna avtalet för egen del. Logga in i tjänsten för skyddade blanketter via länken med Suomi.fi-identifiering, alltså till exempel med personliga nätbankskoder.
 • Efter att ni båda har godkänt avtalet skickas blanketten till Keva och ni får var sin kopia per e-post.

När du ska inleda arbetsprövning som Keva stöder som yrkesinriktad rehabilitering, läs ännu denna anvisning:

Anvisningar till dig som ska börja på arbetsprövning eller arbetsträning.pdf (85 kb)

 

Uppföljning. Din chef eller din handledare för arbetsprövning på arbetsplatsen och företagshälsovården följer tillsammans upp ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga samt hur din arbetsprövning framskrider.

Det är också att rekommendera att ni håller ett gemensamt uppföljningsmöte medan arbetsprövningen pågår.

Ta också gärna upp med låg tröskel eventuella utmaningar du haft för att behövliga ändringar ska kunna göras i planen.

Kostnadsersättningar. Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mer om kostnadsersättningar och anvisningar för sökande av kostnadsersättningar: Kostnadsersättningar


Ändringar eller problem i arbetsprövningen?

Om du inte kan förlänga arbetstiden, om det blir problem med arbetsprövningen eller om du inte längre kan fortsätta arbetsprövningen, informera Keva om det så snart som möjligt via meddelandetjänsten i tjänsten Min pension.

  • Om du inte kan fortsätta arbetsprövningen kan du skicka meddelande om att arbetsprövningen avbryts i tjänsten Min pension, i punkten Tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering och Rehabiliteringsåtgärden avbryts.
    
  • Om det under arbetsprövningen verkar som om du endast klarar av att arbeta deltid kan du kolla om du eventuellt har rätt till delinvalidpension. Diskutera frågan på uppföljningsmötet under arbetsprövningen.


Kan arbetsprövningen förlängas? Arbetsprövningen kan förlängas av grundad anledning. En grundad anledning kan till exempel hänföra sig till hälsotillståndet eller lärandet. Diskutera behovet av förlängning med en representant för företagshälsovården och din chef i god tid innan arbetsprövningen avslutas.

  • Gör sedan en ny ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min pension. Foga promemorian om det gemensamma mötet eller något annat dokument med motiveringar till förlängningen till ansökan.
    

Är det möjligt att byta arbetsuppgifter? Om arbetsuppgifterna inte lämpar sig för dig, diskutera din situation med arbetsgivaren och företagshälsovården. Kartlägg andra arbetsprövningsalternativ. Vid behov är det möjligt att byta arbetsprövningsplats.

  • Meddela byte av platsen via meddelandetjänsten i tjänsten Min pension och skicka en kopia av pm:et över det gemensamma mötet till Keva.
    

Vad göra om sysselsättning verkar osannolikt?

Om din arbetsprövning löper väl men inte kommer att leda till sysselsättning, kontakta TE-tjänsterna i god tid, gärna redan två månader innan arbetsprövningen är slut.
 

Utvärdering när arbetsprövningen är slut

I slutet av arbetsprövningen ska din chef fylla i ett utlåtande om arbetsprövningen tillsammans med dig.

Arbetsprövning processen steg för steg.png