Ansökan om pension och utlandet

Om du har arbetat utomlands kan du söka den pension du tjänat in av detta arbete. Läs mer nedan.

Om du har tjänat in pension i Finland men bor nu utomlands får du den finska pensionen oavsett var du bor. Se anvisningar för ansökan nedan.

Om du redan har gått i pension, se anvisningar för utbetalningen av pensionen från Finland till utlandet på sidan Utbetalning av pension till utlandet.

Så söker du utländsk pension när du bor i Finland

Om du har arbetat utomlands kan du söka den pension du tjänat in av detta arbete enligt anvisningen nedan.

Om du har arbetat i ett EU- eller EES-land eller i ett s.k. avtalsland

Om du har arbetat i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Finland har ingått avtal om social trygghet, söker du utlandspensionen via din egen arbetspensionsanstalt i Finland. Om du är kund hos Keva skickar du med andra ord ansökan till Keva.

Pensionen betalas från det ena landet till det andra.

Processen för pensionsansökan när en person bosatt i Finland söker pension från ett land inom EU 1200.png

Ansökan om ålderspension från utlandet

Du kan söka utländsk ålderspension på samma gång som du söker ålderspension från Finland om

  • du söker båda ålderspensionerna från samma tidpunkt eller
  • den utländska pensionen ska börja om högst omkring ett år.

Fyll då i en ansökan om ålderspension.

Du kan söka ålderspension från utlandet vid olika tidpunkt än den finska ålderspensionen om

  • du vill få den utländska ålderspensionen tidigare än den finska eller
  • du vill få den utländska ålderspensionen över ett år senare än den finska ålderspensionen.

Fyll då i Ansökan om ålderspension från utlandet. Vi rekommenderar att den separata ansökan om pension från utlandet lämnas omkring ett halvt år innan pensionen ska börja.

Sök pension i tjänsten Min pension.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du också ansöka om pension med en pappersblankett. Skicka ansökan och bilaga U per post på adressen Keva, 00087 KEVA.

Ansökan om invalidpension från utlandet

Du kan ansöka om invalidpension från såväl Finland som utlandet med en och samma ansökan. Du kan skicka din ansökan till Keva.

De finländska läkarutlåtandena räcker i allmänhet som sådana och den utländska anstalten begär ytterligare utredning vid behov. Arbetsoförmåga definieras på olika sätt i olika länder och därför kan den utländska pensionsanstaltens beslut avvika från Kevas pensionsbeslut.


Ansökan om familjepension från utlandet

Om en person som avlidit hade arbetat utomlands kan den efterlevande maken och barnen ha rätt till familjepension från utlandet. Åldersgränserna och övriga förutsättningar varierar beroende på land.

Du kan söka efterlevande- eller barnpension från utlandet samtidigt som du söker familjepension från Finland.

Om du har arbetat i något annat land

Om du har arbetat något annat än ett EU- eller EES-land eller i ett s.k. avtalsland ska du själv söka pensionen från utlandet.

Om du redan får pension från något annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket avtal om social trygghet ingåtts, till exempel Ryssland, foga då en kopia av pensionsbeslutet från landet i fråga till ansökan om pension från Finland.

Mer om pensioner i andra länder

Det finns betydande skillnader mellan pensionssystemen i olika länder. Också praxisen och det sätt på vilket pension ska sökas varierar beroende på land.

Så söker du pension från Finland när du bor utomlands

Har du tjänat in pension i Finland men bor utomlands? Du får pensionen oavsett var du bor.

Om du bor i ett EU- eller EES-land eller ett avtalsland

Sök pension i det land där du bor. I varje EU- och EES-land finns en kontaktanstalt som har hand om pensionsärenden och via vilken arbetspension från Finland ska sökas.

Samma kontaktanstalter handlägger i allmänhet också ansökningar av pension som intjänats i detta land. Om du inte vet vilken anstalt som betjänar dig i bosättningslandet kan du kolla det hos FPA:s center för internationella ärenden (fpa.fi).

Om du bor i något annat land

Sök finländsk arbetspension direkt från Finland. Du kan göra ansökan i tjänsten Min pension om du har finländska nätbankskoder. Du kan också skriva ut de finländska ansökningsblanketterna och skicka dem per post till Keva.

Du kan kolla din pensionsålder och en förhandsuppskattning i tjänsten Min pension eller per telefon hos Kevas kundtjänst.

Om du har arbetat utomlands i anställning hos finska staten

Om du har arbetat utomlands i anställning hos finska staten men inte är finsk medborgare, sök då extra pension med blanketten nedan.

Extra pension till icke-finsk medborgare som varit anställd av finska staten utomlands (55 kb)

 

Posta blanketten till Keva, 00087 KEVA.