Lärarnas pensioner

Keva sköter pensionsärendena för de lärare som arbetar i den offentliga sektorn.

Du som är lärare kan gå i ålderspension

  • i din åldersklass lägsta allmänna pensionsålder
  • i den pensionsålder som du valt tidigare (obs. ändringar från och med 2018)
  • i din personliga pensionsålder som är mellan 63 och 65 år.

Om du har inlett ditt arbete som lärare först efter 1.1.1993 omfattas du av den allmänna pensionsåldern.

Obs! Om ditt arbete som lärare har börjat efter 31.12.1992 men du före det har haft något annat arbete som omfattats av lagen om statens pensioner kan du ha en personlig pensionsålder.

Ansökan om pension

Sök ålderspension tidigast 6 månader innan den ska börja i vår tjänst Min pension. Lärare söker ålderspension på samma sätt som andra.

Den valda yrkesbaserade pensionsåldern hos lärare

En del av lärarna har en lägre yrkesbaserad pensionsålder som de själva har valt.

Efter 30.6.1999 har det inte varit möjligt att välja pensionsåldern.

Tidigare förutsattes det att arbetet med den lägre pensionsåldern fortsatte tills pensionsåldern uppnåtts, men sedan 2005 har detta inte längre förutsatts. Anställningen kan fortsätta i vilken som helst uppgift om arbetet är försäkrat enligt lagen om statens pensioner och det fortsätter utan avbrott.

De yrkesbaserade pensionsåldrarna kommer gradvis att stiga från 2018.

Personlig pensionsålder

Om du är född 1959 eller tidigare bestäms din pensionsålder utifrån det hur länge du har arbetat i uppgifter som omfattas av lagen om statens pensioner före 31.12.1994.

Tid i arbete minst Pensionsålder
30 år 63 år
25 år  63 år 4 mån.
20 år 63 år 8 mån.
15 år 64 år
10 år 64 år 4 mån.
5 år  64 år 8 mån.
under 5 år  65 år

De personliga pensionsåldrarna kvarstår oavsett hur den allmänna pensionsåldern ändras från och med 2018.