När kan jag gå i pension?

Det finns inte längre någon egentlig ålder för ålderspension utan varje åldersklass har en egen pensionsålder.

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått den lägsta pensionsåldern. Om du har en personlig pensionsålder kan den vara högre än den lägsta pensionsåldern. I vissa yrken kan det också finnas yrkesbaserade pensionsåldrar som är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta

När du närmar dig pensionsåldern lönar det sig att fundera hur pensioneringen inverkar på ditt liv och också diskutera saken med din chef. 

Du behöver inte gå i pension när du uppnår din pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta och samtidigt tjäna in mer pension. 

Med kalkylatorerna i tjänsten Min pension kan du beräkna vilken inverkan fortsättning i arbetet har på ditt pensionsbelopp.

Överväg olika alternativ

Att gå i ålderspension är inte det enda alternativet. Du kan minska arbetet till exempel genom att gå i partiell förtida ålderspension.

Till exempel yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett bra alternativ om din arbetsförmåga är nedsatt. Läs om de olika alternativen vid nedsatt arbetsförmåga.