Inspektioner av arbetsgivarna

Keva utför inspektioner av de uppgifter om anställningar och inkomster som arbetsgivarna anmält. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningssystem. Personens pension beräknas och fakturan över pensionsavgiften bildas utifrån dessa uppgifter.

Inspektionsverksamheten grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL 153 §).

Keva har rätt att i en offentlig arbetsgivares handlingar granska riktigheten av uppgifterna om anställningen och inkomsterna.

Uppgifter som behövs vid inspektionen

Keva begär de personförteckningar som behövs vid inspektionen i elektronisk form. Förteckningen ska innehålla en specifikation av de inkomster som berättigar till pension och de inkomster för vilka ingen pensionsavgift tas ut. Personförteckningen ska innehålla följande uppgifter:

  • personens namn 
  • personbeteckning 
  • yrkesbeteckning
  • årsinkomst.

Kolla mall för exempelmaterial (excel)

Inspektion av köpta tjänster

I samband med inspektionen går man igenom hur köpta tjänster pensionsförsäkras.

  • FöPL-försäkring kollas när det är fråga om en serviceproducent som arbetar under firma eller som självständig yrkesutövare.
  • Om företagaren har en gällande FöPL-försäkring sparar arbetsgivaren uppgift om försäkringen till exempel i bokföringssystemet för inspektionen.
  • Om företagaren saknar FöPL-försäkring, försäkras arbetets andel enligt OffPL.

Ytterligare information: försäkring av köpta tjänster och övriga uppdrag.

Så här kollar du om de köpta tjänsterna kräver pensionsförsäkring

Anvisningen kan tillämpas

  • på de fall i vilka kriterierna för anställning inte uppfylls och
  • när uppdragstagaren själv har utfört arbetet.

Köpta tjänster.JPG