Pensionsförsäkring för aktiebolag hos Keva

För aktiebolag är arbetspensionsförsäkring hos Keva lika förmånligt som i det privata arbetspensionssystemet. För den kommun som bolagiserar ger det inbesparingar om bolaget även framöver omfattas av kommunalt arbetspensionsskydd, och det är i allmänhet det enklaste och behändigaste alternativet.

När du tecknar arbetspensionsförsäkring hos Keva får du tillgång till vår starka expertis om pensionsskyddet i den offentliga sektorn.

Kevas medlemssamfund

Kevas medlemssamfund direkt med stöd av lag är kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Också följande organisationer kan ansluta sig som medlemssamfund till Keva:

  • ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av ovannämnda medlemssamfund eller av föreningar, stiftelser, andelslag eller aktiebolag som anslutit sig som medlemssamfund i Keva
  • ett andelslag vars alla medlemmar är ovannämnda medlemssamfund
  • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) (finlex.fi) och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa
  • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva.

Om du funderar på att bolagisera funktioner, kontakta våra experter i god tid

Vi reder tillsammans ut hur den eventuella bolagiseringen påverkar pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd.