Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Om Keva

Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om pensionsalternativ, pensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

Tjänsten Min pension

Kolla ditt pensionsutdrag. Beräkna ditt pensionsbelopp. Sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Titta på betalningsuppgifter om din pension. Höj din skatteprocent. Beställ aviseringar om nya beslut och dokument.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Du kan sköta anmälningstrafiken gällande anställningar och granska arbetsgivarspecifika pensionsstatistiker och pensioneringsprognoser.

Arbetsgivarens pensionsavgifter och anställningar

Sköt pensionsavgifterna behändigt. Tidtabeller och anvisningar för anmälan av anställningar och inkomster. Kolla också hur du kan påverka pensionsavgifterna.

När du omorganiserar tjänster

Ändringar påverkar personalens pensionsskydd och pensionsavgifterna. Våra experter står till din tjänst i förändringssituationer.

Led arbetsförmågan och arbetshälsan

Vi erbjuder arbetsgivarna forskningsdata, utbildning, tjänster och stöd för utveckling av strategisk ledning av arbetshälsan och arbetsmiljöledning och för att hantera kostnaderna för arbetsoförmåga. Läs mer om våra digitala tjänster, utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning och arbetslivsutvecklingspengar!

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, inkomstgränser, pensionernas utbetalningsdagar och arbetspensionskortet.

Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan blir nedsatt och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

Hållbarhet

Vi bär ansvar för våra kunder, placeringsverksamheten och vår personal samt för vårt verksamhetssätt. Kevas viktigaste ansvarsfulla uppgift är att trygga en oavbruten utkomst för privatkunder och finansieringen av pensionerna.

Bostäder och lokaler

Keva äger cirka 3 500 hyresbostäder och erbjuder ett brett utbud av lokaler för företagens behov.

För media och intressenter

Kommunikationen, ledningen och experterna inom olika områden svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss! I bildbanken kan du ladda ned bilder på medlemmarna i ledningsgruppen och Kevas logotyp.

Resultatinformation

Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden.